Prejsť na obsah

Poistenie

Cestovné poistenie

CK Xplora Travel odporúča všetkým cestujúcim do zahraničia mať uzavreté cestovné poistenie. To si môžeš uzavrieť aj prostredníctvom našej CK. Odporúčame uzavretie cestovného poistenia hneď pri prihlásení sa na zájazd, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie storna zájazdu. Neskôr poistenie storna zájazdu už nie je možné a cestujúci znáša sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou na zájazde. Poskytneme ti informácie o cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby a poistenie storno poplatkov).

Poistný vzťah vzniká medzi cestujúcim a Union poisťovňou a.s., CK slúži ako sprostredkovateľ zmluvy. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k cestujúcemu a CK neposudzuje existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov.

Poistenie CK voči insolventnosti

CK je poistená voči insolventnosti v Union poisťovňi, a.s.

Garančný list

© 2024 CK Xplora Travel, all rights reserved | develop&design ranostaj.com
Whatsapp