fbpx

Prihláška na zájazd

Prosíme vás o vyplnenie nasledujúcich údajov za účelom vytvorenia Zmluvy o zájazde, ktorá sa uzatvára podľa §16 a súv. Zák. č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR